Tilmelding til sommerscenariet

Al tilmelding  til Sommerscenariet “Skrevet i Blod” foregår på ramvaltsommerscenarie@ripen.dk  og altså IKKE på vores normale mail. Når du tilmelder dig skal du skrive dit off-game navn som titel i tilmeldingen og du skal kopiere nedenstående formel ind i din mail og sende den udfyldt til os! – OBS. Du er ikke tilmeldt før du både har tilmeldt og betalt!

Betaling foregår på:
Reg Nr. 9738
Konto nr. 0003232735.  
Markér denne med SIB + ”fulde navn”
Eksempel: “SIB, Otto Kransel”

Prisen er 200 kr for medlemmer af Ripen
Og 250 kr for ikke-medlemmer

Tilmelding til Ramvalt Sommerscenarie.

Navn:
Off-game Alder:
E-mail:
Telefon:
Telefon i tilfælde af uheld:
Medlem(ja/nej):

In-game information:
Karakter navn:
Karakter race:
Karakter profession:

Madallergier:
Andre relevante sygdomme: