Setting

Dette Scenarie finder sted i Ribe i året 1212 hvor Valdemar Sejr er Konge og hvor Dronning Dagmar, hans kone, netop er død, med kronprinsen stadig i hendes livmoder. Valdemar Sejr tilkalder straks hans livslæge og en udsending fra kirken, som i fællesskab kommer til den konklusion af denne død ikke er forårsaget naturlige årsager, men at der var tegn på at en mystisk forbandelse måtte have ramt dronningen. Kongen sendte straks bud efter Kirkens hjælp. De sendte Inkvisitorerne. De sidste par år havde folk levet i fred og fordragelighed, det var længe siden at den sidste person var blevet brændt på bålet. Inkvisitorerne havde trukket sig tilbage til kirken og lod folket være. Men nu er freden forbi.

DU skal spille i et scenarie hvor den daglige gang er vigtig! Bønderne passer deres marker, handlen er blomstrende og man hører hammerslagende fra smedjerne give genklang i byens gader. Folket nyder deres fritid i hinandens vennelag, ofte i byens værtshus eller til de årlige høstfester. Penge og formuer er dog stadig forbeholdt de adelige og succesfulde købmænd, eller naturligvis kirken som folk ofte betalte til, for at forbedre deres chancer for et liv i himmerige. Folket forsamlede sig naturligvis altid når kirkens klokker ringede til messe. Men tag endelig ikke fejl! Folk har, og vil altid gøre hvad de kan for at komme frem i livet og borgerne i Ribe er ikke anderledes! De adelige spiller deres rænkespil, bønderne konkurrerer om den bedste høst, og købmændene strides om handlen.

Scenariet har en historisk setting, men er på ingen måde autentisk! Vi ændrer i historien så det passer til vores ide og for at give Jer en mulighed for at spille i et univers med karaktere der fandtes i den givne periode.

"Brænd heksen" var råbet, som blev samlet op af den store mængde mennesker som havde forsamlet sig på byens torv. En kvinde var bundet på podiet, omgivet af brænde, stablet op af hende. Byens garde stod i en cirkel om podiet for at holde den store menneskemængde på afstand. Byens dommer stod på podiet sammen med en delegation fra Kirken og talte til mængden: "Denne kvinde er fundet skyldig i kirkens og  kongens øjne, i at bedrive heksekunst, djævletilbedelse og kætteri af den værste slags! Dette er under Kongens lov strafbart med døden til følge"

Folke mængden kom med hånlige tilråb imod den bundne kvinde og kastede med rådne frugter under det fælles råb "Brænd hende". En mand klædt i sort fra den kirkelige delegation, trådte ud og løftede en hånd for at bringe den ophidsede mængde til ro. "Guds ord står skrevet Du må ikke lade en Troldkvinde leve, men Gud er nådig!"

Præsten vendte sig imod den bundne Kvinde og sagde:"Forsager du Satan og kaster dine kætteriske veje i dybet! Vil du igen tage Herren vor gud i dit hjerte og tilstå dine synder?" Kvinden kiggede fortvivlet og rådvild rundt på mængden og de officielle til stede. "Det er vel lige meget hvad jeg siger præst. Jeg skal vil brænde alligevel for forbrydelser jeg ikke har begået?! Jeg kender jeres metoder, i bekymrer jer ikke om sandheden, men kun om at finde en syndebuk og vise jeres falske magt! Gør hvad i vil, jeg har intet at bekende

Præsten vendte sig imod folket endnu engang og råbte: "Heksen nægter at forsage Djævlen, hendes herre! Guds lov er tydelig!" Han vendte sig imod Dommeren og nikkede. Dommeren gav signal og to af byens gardister gik på podiet med hver en fakkel i hånden, de satte ild til bålet og der går ikke længe før ilden tog fat og flammerne stod højt omkring kvinden. Folket afventede skrigene fra kvinden. Men de kom ikke. Kvinden smilte hånligt og brød ud i latter!

"I kunne bare ikke lade mig være?! Nu må i høste frugten af jeres dårskab". Heksen blev til en stor mørk tåge som steg til vejrs, man kunne stadig ane en latter fra den mørke sky der langsomt drev ud over byens grænser og til sidst forsvandt. Som dagene gik, kunne borgerne stadig ikke glemme den rædselsvækkende oplevelse, og den kendsgerning at de mørke magter var virkelige. Et mørke havde lagt sig over Byen, folk blev syge og markerne blev golde, selv dyr faldt ofre for den ene sygdom efter den anden og faldt til jorden døde.

Der var ingen tvivl. Det var Heksens Forbandelse.

 

Årene der gik

Ikke længe efter denne begivenhed fandt sted, trådte flere Hekse frem i lyset. De indså at folk frygtede dem mere end de gjorde dem og de kunne dominere landsbyer under et regime af frygt. By efter by faldt ofre for Hekses forbandelser eller andre påvirkninger af mørkets kræfter, rædslen blev heller ikke mindre da den første mandlige heks trådte frem, eller Troldkarl som de blev kaldt derefter. Som tiden gik voksede det greb Hekse og Troldkarle havde over folket, de gjorde som de ville og folk stod magtesløse overfor den kraft de troede kun fandtes i deres mareridt.

Kirken så ikke let på denne nye trussel imod deres religion og besluttede sig for at handle. Det var her Kirken skabte Inkvisitorerne, en gruppe fanatiske kristne, som blev erhvervet på baggrund af deres egenskaber. Nogle var dygtige krigere, andre lærde, nogle af dem var endda adelige, en ting havde de dog tilfælles - De hadede Kirkens fjender og var absolutte i deres tro og loyalitet overfor Kirken.

Der gik ikke længe før man mærkede den nye ordens effektivitet, landsby efter landsby fik de renset for hekse og troldkarle. Folk var tilfredse en stund og Heksene trådte endnu engang tilbage i skyggen, men Inkvisitorerne havde ikke i sinde at stoppe før Danmark var renset for disse djævletilberede.
De havde ikke i sinde at lade nogen stå i deres vej og i kølvandet på deres kampagne flød - også de uskyldiges blod.

Ordenen var ikke kendt for at skelne mellem uskyldig og skyldige, så længe de nåede deres mål.  Folket begyndte at frygte den nye orden næsten ligeså meget som de havde frygtet heksene, da folk ofte blev tortureret for den mindste mistanke om at de havde kendskab til hekse. Dette var dog sjældent tilfældet og det stoppede ikke ved tortur - En del uskyldige borgere blev endda brændt på bålet. Pludselig blev det farligt at klare sig bedre end sin nabo, da folk nu ikke veg tilbage for at pege og kalde heks, selv hvis de blot var jaloux over andres lykke. Ordenen stod over Kongens lov og selv ikke adelige eller repræsentanter for kongen kunne vide sig sikre. Denne Orden var skabt med velsignelse af Paven selv og deres magt var absolut.

Visioner

1212 er skrevet som et dagligdagsscenarie, som lægger vægt på de interne konflikter og relationer som borgere på den gældende tid måtte have haft. Der er altså lagt vægt på intriger og bagvaskelse af værste skuffe, når byens borgere ytre sig om hinanden. Som udgangspunkt vil 1212 være et enkeltstående scenarie, hvor vi fyrer alle skud i bøssen af på én weekend, hvilket selvfølgelig vil gøre, at der vil være nok at tage sig til under hele scenariet! – VI har selvfølgelig forberedt en stor plotlinje, som er designet til potentielt at kunne omfavne alle spillere – såfremt de ønsker det! Derudover, vil der ligeledes være et hav af sekundære plots, som vil være tilgængelige under hele scenariet – disse kan aktiveres på et utal af måder og har stort set alle en indvirkning på resten af scenariets udfald. Tankerne bag dette er, at samtlige spillere potentielt kan ændre spillets gang, så ingen bliver undværlig! Vi mener i scenariegruppen, at de fedeste scenarier er dem hvor alle kan bidrage og plotlinjen ikke kun er skrevet til ”the select few”.

Kort sagt – der vil være nok at give sig til for alle, såfremt man ikke bare ønsker lidt hyggeligt hverdagsspil.

Tanker om de fire overordnede karakter kategorier:

Da vi gik i gang med at skrive 1212, blev vi enige om at inddele vores karaktere i fire overordnede grupper: De almene borgere, de våbenføre, de erhvervsdrivende, samt funktionærerne. Dette afsnit vil belyse de enkelte gruppers træk, samt tankerne bag. Ligeledes vil der gives eksempler på, hvilke roller disse kategorier kan indeholde.

 

De almene borgere:

Denne kategori udgør kernen af byens borgere – uden dem, ville intet fungere! Disse personer findes i alle afskygninger og spænder så vidt, at der ikke kan sættes et decideret mærkat på. Vi taler bønder, drukkenbolte, rå arbejdskraft, arbejdsløse, tiggere, kirketjenere, gravere, læger, sygeplejersker, kiruger, tyveknægte osv. osv. osv. osv. Tanken bag denne kategori, er at have så meget adspredelse som muligt indenfor de samme rammer, så vi får et broget udvalg af unikke og individuelle karaktere, som alle interagerer, handler og ernærer sig på forskelligvis – scenariet er bygget op omkring denne gruppe, så selvom man tror man trækker nitten og skal spille bonde, skal man bare vide at uden denne gruppe, ville intet fungere.

 

De våbenføre:

Nogen skal jo tage sig af diverse banditter?

Denne kategori rummer alt fra de lokale ordenshåndhævere til de kriminelle som gør livet surt for byens borgere. Spillere som havner i denne kategori, vil oftest have et eller andet tweek, som gør dem exceptionelt gode til det de nu engang gør! – om så dette er kampfærdigheder, fysisk størrelse, teknisk snilde eller lignende, er folk sjældent i tvivl om at disse individer kan slå fra sig og man ønsker sjældent at lægge sig ud med dem, da det ofte er ensbetydende med store gok i nøden eller afklippede fingre! Spillere som ender blandt de våbenføre, vil oftest få stærke relationer til andre ligesindede - uanset hvilken side af loven de operere på.

Vi givet denne kategori mange overvejelser, for at give den kant – det er ikke meget ved bare at spille stærk mand en hel weekend uden reelle muligheder for at ændre spillets gang, så det har vi selvfølgelig taget hensyn til i skabelsesprocessen.

 

De erhvervsdrivende:

Handelsmænd, alkymister, smede mv.

I ethvert handelssamfund, er det vigtigt at have folk, som kan formidle og videresælge de varer som de lokale producere og samler – Ribe Anno 1212 er ingen undtagelse. Denne kategori er stærkt spiller begrænset, i den forstand, at Vi ikke ønsker alt for mange spillere her. Konkurrence er godt, men alt for meget konkurrence er ødelæggende og hvis man som spiller ønsker at have noget lave, må vi derfor begrænse antallet. Det betyder altså, at vi kun har få spillere i denne kategori, så dem der får karaktererne har nok at lave hele weekenden. Vores handelssystem er ret unikt og vil kun blive introduceret og uddybet for dem, som har behov for at vide noget om det – det skal dog tilføjes at systemet er så enkelt og lettilgængeligt, at vores erhvervsdrivende ikke skal bruge hele og halve timer på at anskaffe sig materialer, men kan gøre relativt hurtigt, så spillet kan køre så flydende som muligt og uden alt for mange venteperioder. De erhvervsdrivende vil ligeledes være centrale i spillet, så der vil blive lavet mange relationer med og omkring denne gruppe.

 

Funktionærerne:

Udpeget af kongen, gud eller andre med magt!

Alle karaktere i denne kategori er specialskrevne og udgør derfor en essentiel del af spillet. Vi vil ikke sige så meget om denne kategori, udover at de spillere som vælger at give sig i kast med en funktionærrolle, vil få en unik mulighed for at få en stærkt nuanceret karakter, med pligter, status, magt og andre herligheder, som kan bruges på den ene eller anden måde i spillet – mange andre spillere er som regel forbundet med funktionærerne på den ene eller anden måde, så hvis du er konfliktsky, er funktionæren nok ikke en rolle for dig.

Af prominente funktionærer, kan blandt andet nævnes: Biskoppen, Postmesteren, Baronen mv.

Teasere

Teaser 1

Mørket havde så småt sænket sig over byen og dens indbyggere var så småt begyndt at forsamle sig på byens torv. Noget var under opsejling, men kun ganske få vidste, hvad det drejede sig om. Baronens dekret var dagen igennem blevet råbt i gaderne og der herskede ingen tvivl om alvoren af denne forsamling. Rygterne løb spredt mellem de fremmødte og en underlig forvirring bredte sig langsomt. På midten af pladsen var der opstillet et podie - Et podie, hvorpå Baronen normalt holdt sine festtaler for byens indbyggere, men i dag varslede ingen fest. Netop som forvirring syntes komplet skete der noget…

En fremmed herre trådte op på podiet, og beordrede byens indbyggere til at indstille snakken. Dette skete ikke med det samme, da manden øjensynligt ikke så ud af noget særligt, men på mærkværdigvis lykkedes det ham at få ro over indbyggerne.

Ærede borgere i Ribe, vi er samlet her i dag, fordi en skrækkelig handling er blevet begået!”… Borgerne kiggede forvirret på hinanden og derefter på den lille mandsperson, som stod og talte til dem, med en autoritær stemme. ”I dag er Vi blevet ramt af en særdeles skrækkelig sorg.. Hvor elskede Dronning er død”. Nyhederne ramte som et chok, og mange af de tilstedeværende brød sammen i gråd. ”Som i alle ved, ventede Dronningen, kongens søn og det er derfor med endnu større sorg, at Vi må fortælle at han også er død. Som mange af jer har været klar over, har dronningen haft det dårligt den seneste periode, og landets bedste læger har tilset hende. Lægerne er nået til den konklusion, at der IKKE er tale om en naturlig død…

Teaser 2

Solen stod højt på himlen og fuglene sang lystigt, i den blide sommervarme. Bertram åbnede sin hoveddør, og stirrede med velbehag på årets høst, som prydede de omkringliggende marker. En sød duft af blomster fyldte Bertrams næsebor, som nærmest gjorde ham blød i knæene. Alt virkede som den rene idyl, men med ét ændrede stemningen sig radikalt…

Bertrams blik fæstnede sig på en mystisk udseende konstruktion som var blevet plantet midt på marken – det lignede umiskendeligt et kors, selvom proportionerne var helt hen i vejret. Det virkede umiddelbart som om korset var vendt på hovedet?

Bertram gik forundret hen til korset og en følelse af rædsel løb gennem ham, da han opdagede hvad korset havde forårsaget – marken var knastør og alle afgrøder syntes visne i en stor ring omkring det. Bertram kløede sig i skægget og en nervøs svedperle løb ned ad hans beskidte pande. Der var tydeligvis nogen som ville skade ham – men hvem?

Teaser 3

De ser mig som en plage…
De ser på mig med foragt…
De ser på mig med afsky i øjnene…
De ser mig ikke som et menneske…
Med bjælder om halsen, hakkende hoste og manglende fingre, bevæger jeg mig gennem landet.
Jeg har ikke forbrudt mig mod gud eller talt ilde om mine venner.
Jeg har ikke levet et syndigt liv eller ladet mig friste af fruentimmere og andet utøj.
Jeg har båret min daglige byrde og passet min kirkegang, men alt dette synes glemt…
Hvor end jeg kommer, mødes jeg med frygt og væmmelse…
Ingen vil kendes ved mig og alle jeg før kendte, har vendt mig ryggen…
Hvad jeg engang var, er nu væk…
En omvandrende katastrofe af guds nåde…
En ”synder”…

Regler

Disse regler danner rammerne for scenariet ”Ribe Anno 1212” og bedes læses af ALLE inden spilstart!

Styrke

Styrke er ganske simpelt det der bestemmer hvor stærk du er, og hvor god du er i en nævekamp. Man kæmper med styrke ved at hviske sin styrke til sin modstander før en evt. kamp og dette afgøre så hvem der vinder kampen - Vi ser gerne, at man laver denne nævekamp til en showkamp for spillets skyld.
Man bruger styrke til at slås, løfte, skubbe osv.
Man kan gøre visse ting imod en modstander med lavere styrke som f.eks. kvæle, dette gør du ved at lægge hånden på offerets skulder og sige kvæle, efter 15 sekunder har du kvalt offeret bevidstløs efter 30 sekunder er offeret på 0 lp.
Vi kører efter princippet ”kan du, så kan du” med styrke, indenfor rimelighedens grænser, men er du stærkere end din modstander kan du mange ting: Fastholde, låse legemsdel, kvæle, brække legemsdel osv.

Livspoint

Ribe Anno 1212, kører med flydende LP, hvilket vil sige, at du som spiller bliver tildelt x antal LP som gælder for hele kroppen samlet – du skal derfor bare tælle det samlede antal slag du får, og ikke opdele dem efter hvor mange slag pr. enkelt kropsdel du end måtte modtage!

Eksempel: Benny har 5 flydende LP, han bliver ramt 1 gang på benet og 1 gang på torso, Benny har nu 3 LP tilbage.

Hvis du ryger ned på 0 LP, vil du begynde at forbløde!

Forblødning:

Hvis du er blevet nedkæmpet så du er på 0 lp, eller på anden vis bliver slået ned på 0 lp, så begynder du at forbløde. I denne tilstand, kan du intet foretage dig og vil derfor ligge bevidstløs i 15 minutter. I denne tid er der mulighed for at blive helbredt, genoplivet eller på anden vis healet.
Hvis du ikke at blive hjulpet indenfor de 15 min, så skal du gå til plotvagten (to hænder på hovedet).

Bevidstløshed:

Man kan i spillet risikere at blive slået bevidstløs - Sker dette er man ude af stand til at opfatte noget eller gøre noget i 5 min.
Man kan dog vækkes af andre og man vågner straks hvis man modtager skade.
Når man vågner, kan man ikke huske hvad der skete i de sidste 5 min inden man blev slået ned.
Evner som fx bonk resulterer i at du bliver slået bevidstløs, ligesom at visse våben også kan slå dig bevidstløs (chokskade).
OBS: Det er vigtigt at man straks lægger sig, såfremt man bliver bonket eller bliver slået ned på 0 LP med chokskade!

Udplotning:

Som i alle andre scenarier, er det muligt at udplotte en karakter.
Dette gøres ved at oplyse offeret om at dennes karakter er helt og aldeles slået ihjel!
Dette frarådes dog meget kraftigt, da det er yderst uset at slå andre personer ihjel, og ofte følger uforudsete konsekvenser, hvis en så grov handling udføres!
Skulle det alligevel ske, at en person udplottes, vil denne være tvunget til at få en hel ny karakter!
(Husk eventuelt ekstra kostumer i tilfælde af dette – ellers kan vi nok også godt fikse noget) 

Dødsstød:

Som udgangspunkt, kan en spiller ikke komme under 0 LP, da dette igangsætter forblødningsperioden.
Det er dog muligt at forhindre andre spillere i at forbløde, hvilket gøres ved at give spilleren et dødsstød.
Spilteknisk gøres dette ved at stille sig ved siden af en person, som allerede forbløder, og placerer sit våben ved spillerens hjerte og tælle til 5, hvorefter ordene ”dødsstød” udtales.
Offeret stopper nu med at forbløde, og springer direkte videre til et ”dødt” stadie og skal henvende sig i plotvagten.
NB: Dette er IKKE en udplotning!

Skade:

Alle våben giver som udgangspunkt 1 i skade uanset størrelse.
Der er visse evner i spil, som gør at en spiller kan give mere i skade med sit våben.
Der findes også magi der giver skade, men denne effekt vil en evt. magibruger oplyse dig om.
Der findes ligeledes en type skade kaldet ”Chokskade” som ikke er dødeligt, men slår dig bevidstløs såfremt rammer du 0 LP.

Sex og voldtægt:

I dette scenarie er sex og voldtægt tilladt, da det ville være meget realistisk i den historiske setting hvori scenariet bliver spillet. Man udøver disse handlinger ved at massere nakken på sin partner/offer.

OBS: HUSK på dette er et spil, og man skal alle kunne være med uden at føle sig stødt eller skræmt, derfor kan dette kun ske mellem 2 parter der off-game er enige om handlingen in-game. Man har ret til at sige nej til det, hvilket SKAL respekteres!

Ingame effekter

(effekter som kan forekomme ingame, og som er rare at kende!)

 • - Smerte: Du falder om i kraftige smerter i x antal sekunder - Du vil ikke være i stand til at kæmpe.
 • - Stå: Du er ikke i stand til at flytte dig fra stedet, i x antal min. Du kan stadig bevæge din overkrop.
 • - Svaghed: Du vil miste alle kræfter i din krop og falde til jorden. Hvis du ikke bærer rustning eller våben, så er du i stand til at kravle.
 • - Paralyse/lammelse: Du bliver fastfrosset og lammet. Du er ikke i stand til at bevæge dig i x antal minutter, uanset hvad. Du kan dog stadig opfatte alt omkring dig.
 • - Vælt: Du vælter øjeblikkeligt. Denne effekt kan være kombineret med andre effekter som fx: ”Vælt 5meter”, hvilket betyder at du skal tage ca. 5 skridt bagud og så vælte
 • - Sov: Du besvimer øjeblikkeligt og sover i x antal min. Du kan vækkes af andre.
 • - Stumhed: Du er ikke i stand til at tale eller udtale magiske formularer i x antal min.
 • - Blindhed: Du mister evnen til at se i x antal min
 • - Frygt: Du bliver umådeligt bange for kasteren og forsøger at gemme dig eller løbe væk. Du vil underingen omstændigheder angribe kasteren.
 • - Ild: De fleste ildeffekter resulterer i antændelse af tøj og hår. Rammes du af en ildeffekt vil du
  antænde(medmindre andet bliver sagt) og bryder i brand. For hvert 10. sekund du brænder, tager
  du 1 i skade i de påvirkede legemsdele. Det tager 5-8 sekunder at slukke ilden, som gøres ved at kaste sig ned på jorden og klappe løs på sit tøj.
 • - Kommando: Dette er en speciel effekt som kan indeholder mange af de foroven nævnte. Kasteren vil informere dig grundigt om hvad der sker med dig. Fx kan han sige ” gå 1 min” og pege i en retning. Dette betyder at du skal bevæge dig i den retning i 1 min.
 • - Skade: Du modtager x antal LP i skade. Kasteren vil fortælle dig hvad der sker.

Praktiske informationer

Ribe anno 1212 afholdes d. 8-10. Maj. 2015 i Tangeskoven, 6760 Ribe, under rollespilsforeningen Ripen.

Scenariet er et +18 scenarie og koster 250 kr. for medlemmer af Ripen, og 300 kr. for alle andre.

Tilmeldingen åbner d. 20. Februar kl. 20.00, og der er 60 pladser til scenariet. Du finder tilmeldingsblanketten under menupunktet "Tilmelding".

Telte og sovepladser

Som i ved bliver scenariet afholdt i Tangeskoven i Ribe. Hvilket jo gør at telte bliver et Semi-Must. Vi håber på en god mængde Middelalder og Vikinge telte, og opfordrer klart folk til at medbringe dette hvis de har mulighed. Vi kan dog nok ikke undgå at sætte de klassiske pavillon telte op, hist og her..

Ved tilmelding må man gerne skrive om man medbringer et telt der også bliver benyttet in-game, samt størrelsen. Vi har en plan for hvordan byen skal se ud, sådan at byen er lidt mere delt op i erhvervs områder, Markedet, Funktionærer, De almene borgere mm. Vi skal nok vise jer til det område i hører til, når vi ses til scenariet.

Sovetelte som ikke er In-game: Det er på INGEN måde tilladt at have sit farverige Roskilde telt stående i byen, eller indenfor byens synsfelt!! Vi laver et område dedikeret til Off-game sovetelte.

Alkoholpolitik

I Ribe Anno 1212, har vi valgt at inkludere muligheden for at nyde alkohol, da vi mener, at dette kan bidrage til den hyggelige aftenstemning som vi ønsker på kroen (belysning i skoven kan være vanskeligt, så vi vil forsøge at gøre kroen til et samlingspunkt når mørket er faldet på). Derudover, mener vi at alkohol kan have en positiv effekt på indlevelsesdelen, da det helt naturligt giver en bedre fornemmelse for spillet når man drikker en reel øl i stedet for et glas saftevand.

Selvsagt skal der tages nogle forholdsregler når alkohol blandes ind i spillet, da vi ikke ønsker at 1212 skal være et druk scenarie, men nærmere et ekstra krydderi til det generelle stemningsbillede. Vi har i den forbindelse valgt at begrænse antal af genstande pr. person til 10 for hele weekenden – hvilket også burde være nok!
Måden dette rent praktisk vil fungere på, er at man ved tilmeldingen kan krydse af, hvorvidt man ønsker et ”drikkekort”, som består af 10 klip der kan byttes for 10 genstande – én øl, én cider, ét glas vin osv.

Derudover, bliver samtlige kort udstyret med navn, så det ikke vil være muligt at benytte andres kort og lignende – vi beder jer respektere denne regel, da den er lavet for nogenlunde at kunne kontrollere alkohol indtaget under hele scenariet og for at undgå tyveri af drikkekort.

Kortene koster 50,- kroner og betales sammen med tilmeldingen – det er IKKE muligt at købe drikkekort ved/i spillet, da vi ikke ønsker at bringe ”rigtige” penge med til scenariet på nogen måder.

OBS: Det er IKKE tilladt at medbringe egen alkohol – sker dette, inddrages det og bidrager derefter til GM’ernes julefrokost! Kortene koster 50,- kroner og betales sammen med tilmeldingen – det er IKKE muligt at købe drikkekort ved/i spillet, da vi ikke ønsker at bringe ”rigtige” penge med til scenariet på nogen måder.

Skulle det ske at man fik lidt for meget at drikke og dermed ikke kan opføre sig ordentligt, konsekvent snakker offgame snak i nærheden af andre, bliver til fare for enten sig selv eller andre, kan kropersonale til hver en tid smide folk i seng eller nægte at udskænke mere alkohol til vedkommende..

Overholdes reglerne ikke og man gentagne gange viser at man ikke kan styre det, vil vi først inddrage jeres drikkekort, og hvis det ikke er nok, vil man blive bortvist fra scenariet – Don’t make us call your parents!!

Når alt dette er sagt, så vil vi lige minde jer om, at vi elsker jer alle sammen og vi stoler på at I kan styre det.

Tilmelding

Tilmeldingen åbner d. 20 Februar 2015. Det er muligt at tilmelde sig med det samme og så vente med betalingen. Denne skal dog falde inden d. 20 marts da det er der vi lukker for tilmeldingen – man får sin karakter løbende, men først efter at vi kan se en godkendt tilmelding samt betaling. Relationer mv. vil blive sendt når alle karakterer er lavet og uddelt!

 

Din tilmelding

Kære spiller, du skal gøre følende, hvis du ønsker at deltage i Ribe Anno 1212.
1. Overfør deltager betaling til Reg. Nr. 9738 Konto nr. 0003232735. Marker denne med 1212 + ”fulde navn” + (hvis ølkort ønskes) ølkort. (Betaling for ølkort skal medregnes i betalingen!)

Eksempel: "1212, Børge Mortensen, Ølkort". Ønskes ølkort ikke, er det nok med "1212 + navn"

2. Send en e-mail til ribe1212@ripen.dk med følgende informationer:

Navn:
Fødselsdato:
Køn:
Adresse:
Postnummer:
E-mail:
Mobil nummer:
Deltager som?
- Gæst 300,-
- Medlem af Ripen 250,-
Ønsker du et øl-kort (10 klip = 10 øl) koster 50,- kroner (Kan ikke købes til scenariet!)
- Ja – Nej
Ønsket spil med?:
- Uddyb gerne hvilke slags relation du ønsker: Familie, venner, fjender etc.
Ønske til Overordnet kategori:
- Almen borger – Våben fører – Erhvervsdrivende – Funktionær
Ønske om at spille heks:
- Ja – Nej
Medbringer du selv ingame telt?
- Ja – Nej
Evt. Kommentar:

Husk at vedlægge et billede af dig selv ved tilmeldingen.

Rollesystemet

I Ribe Anno 1212, vil det ikke være muligt at designe sin egen rolle, da vi har valgt at lave samtlige karakterer på forhånd for at sikre, at de roller der kommer i spil har en relevans for den samlede setting. Når man som spiller tilmelder sig, vil man blive tildelt en karakter, et koncept, samt de relevante relationer ens karakter har brug for, for at kunne skabe mest muligt spil, spillerne imellem. I det følgende afsnit vil vi uddybe denne beslutning, så man som spiller ikke er i tvivl om, hvad der kommer til at ske i rollefordelingsprocessen.

Skabelsen af hver enkelt karakter – let the dice decide!

Som udgangspunkt arbejder vi i 1212 med fire overordnede karakterkategorier: De almene borgere, de våbenføre, de erhvervsdrivende og funktionærerne.
Hver enkelt karakterkategori indeholder derefter underkategorier, som man derefter inddeles i.
Hver af disse underkategorier har separate og unikke evnesæt, som er medvirkende til en blandet evne fordeling spillerne imellem – Dette skulle meget gerne give effekten af, at man som udgangspunkt ikke aner hvad spilleren ved siden af dig kan, da alle evnesæt holdes skjult, så man kun får adgang til sine egne evner.

Det skal dog tilføjes at alle evner, som kan bruges mod/med andre spillere er så simple, at de ikke kræver videre ingame forklaring til udenforstående parter – spillet skal gerne køre så let og gnidningsfrit som muligt, uden at man som spiller, behøver at spekulere for meget i regeltekniske spørgsmål. 
Fordeling af karakterkategori, evner, lp, styrke osv. defineres ud fra et hjemmestrikket terningesystem, som gør samtlige roller helt unikke og meget varierede – der gives altså ikke bevidste fordele til nogen karakterer i 1212 – it’s all in the favor of the dices!

Koncepter og relationer skabes derefter på baggrund af evner, karakterkategori, religiøsskala (den kommer vi til) og mange andre ting!

Har jeg så ingen medbestemmelse på min karakter?

Kort svar: Jo.

Når vi når til tilmeldingen, vil det være muligt at komme med prioriteringer på de fire overordnede karakterkategorier: De almene borgere, De våbenføre, De erhvervsdrivende, samt Funktionærerne. Underkategorier, koncepter, evner mv. vil man ikke kunne have indflydelse på.

NB: Det vil dog det være muligt at indgive hvem man ønsker at have relationer til i spillet, som vi derefter, efter bedste evne, vil forsøge at inkorporere i jeres individuelle karaktersæt.

Ønsker man at tilmelde sig som gruppe, kan dette også lade sig gøre – det ændrer dog ikke på at man får en tilfældig karakter. Relationerne bliver bare flettet sammen så det vil give mening for jer at have noget spil sammen.

Ribe anno 1212, Ripen Liverollespil 2015