Kalender

Klik på et arrangement for at få flere informationer om scenariet.

Generalforsamling


17. februar 2018

dagsorden

Ripens Generalforsamling 17/2-2018    

Dagsorden:

1.Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Årsberetning ved bestyrelsen
4. Regnskabsgennemgang ved kasserer, samt godkendelse af årsregnskabet
5. Oplæg ved Stefan Carlsen
6. Fastsættelse af medlemskontingent
6.1: Oplæg: ”hvad betyder det at være medlem af Ripen Liverollespil?”
7. Foreningens mål og visioner fastlægges (i henhold til §5 stk.10)                                8. Fremlægning af årets arrangementer
9. Indkomne forslag behandles                                                                                          10. Valg af bestyrelse samt suppleanter (i henhold til §6 stk1og 2)*
11. Valg af revisor
12. Eventuelt

 

*på valg i 2018 er følgende: Forkvinde Louise Helth (genopstiller),
Medlem Steffen Debel (genopstiller), Medlem Alexander Moesgaard (genopstiller ikke), Suppleant Stefan Carlsen (genopstiller ikke)

Forslag til yderligere punkter på dagsorden, samt ændringer i vedtægterne skal ske senest d. 10. februar

Ripen Hytten
tangevej 122a
Ribe , 6760
danmark

View full calendar