Bestyrelsen

Bestyrelsen står for foreningens administration og drift, og består pr. januar 2019 af følgende 7 personer:

  • Anders Vaaben
  • Bjørn Kjeldsen
  • Steffen Debel
  • Max Hausted
  • Nickolaj Oksen
  • Jonas Thiim

Bestyrelsen kontaktes vedrørende alt som IKKE har noget med scenarier, karaktérspørgsmål og kampagnerne at gøre.

Vil du gene lave et scenarie, har du gode idéer til foreningen generelt, vil du gerne have hjælp til et event, så er det betyrelsen du skal kontakte. Kontaktinformationer kan findes på Ripens kontaktside.

Vi glæder os til at rollespille os igennem året sammen med jer!

Gem