Bestyrelsen

Bestyrelsen står for foreningens administration og drift, og består pr. februar 2023 af følgende 7 personer:

  • Rasmus Dalager
  • Bjørn Kjeldsen
  • Rasmus Langswager
  • Niek Meffert
  • Nickolaj Oksen
  • Louise Helth van Sprang

Vil du gene lave et scenarie, har du gode idéer til foreningen generelt, vil du gerne have hjælp til et event, så er det betyrelsen du skal kontakte. Kontaktinformationer kan findes på Ripens kontaktside.

Vi glæder os til at rollespille os igennem året sammen med jer!

Gem