Om Ripen

top17

Ripen LiveRollespil Ripen er en rollespils forening som startede i 1996, af en flok entusiastiske unge, som på eget initiativ arrangerede det første Ripen Fantasy spil i Galgeskoven ved plantagevej i Ribe.

Siden hen blev Ripen formaliseret som forening og i 1997 flyttede Ripen til Tange Plantage i Ribe, hvor foreningen også arrangerede det første sommerscenarie.

Ripens vigtigste opgave er at afholde en række forskellige arrangementer i årets løb, hvor der prioriteres, at spillerne skal have spændende, sjove og udfordrende oplevelse. Foreningen ser det også som vigtigt at deltage i Ribes øvrige kulturliv gennem forskellige fælles kulturarrangementer i samarbejde med Ribes øvrige kulturinstitutioner og foreninger.

I 2011 sættes der fokus på junior kampagnen Stenmarken samt enkeltstående arrangementer for voksne.

Foreningens midler – medlemskontingent, scenariegebyr og eventuelle tilskud går til foreningens drift. Driften indebærer bl.a. vedligeholdelse af “Hytten”, vand, indkøb af telte og andet udstyr løbende, tømning af kloak, vand og strøm samt aktuelle udgifter i forbindelse med afholdelse af arrangementer. Alle i foreningen arbejder gratis.

Alle arrangementer er arrangerede af frivillige, enten er det bestyrelsen der taget téten, eller også er det medlemmer der bringer deres ideer ud i livet, med foreningen i ryggen.

Vores hytte ligger Tangevej 122A lige i udkanten af Tangevej Ribe. Her hører juniorkampagnen hjemme, og mange af vores enkeltstående scenarier.


Deltager man til et arrangement i Ripen-regi, godkender man ved deltagelse at Ripen LiveRollespil må bruge billeder taget til arrangementet i forbindelse med PR.