Primære grupper

Sub-grupper

Generel info om grupperne

Scenariet har 4 grupper/hold/teams, med 6-7 drengeroller og 6-7 pigeroller knyttet til hver. Det er vigtigt for os, en del af vores vision og den måde vi ønsker spillet på, med en spillerskare med cirka 50/50 af mandlige og kvindelige karakterer.

Du tilmelder dig med 2 mulige primære gruppevalg, med tilhørende sub-gruppevalg. Du må gerne vælge flere sub-grupper til den enkelte karakter, så længe det giver mening i forhold til indholdet.
Tænk derfor over flere forskellige typer roller du kunne tænke dig at udvikle/skrive.

Ved gruppe-deadline får du tildelt en gruppe samt sub-gruppe/grupper. Vi sender samtidig den skabelon med informationer vi skal have om din rolle. Selve rollen skriver du selv, inklusiv relationer. Derefter indsender du den til os, og den bliver så gennemlæst og godkendt, EFTER at du har tilmeldt OG betalt.

NOTE: Det tænkes at relationer har en vis vigtighed ift. spillets dybde, men det er ikke hensigten at de skal fylde det hele, og scenariet absolut IKKE bliver til et relations-ræs. Der skal være plads til umiddelbare reaktioner, og on-the-spot konklusioner, ift. hvem karakteren interagerer med.