Tilmeldingen er lukket

Tidsfrister

  • Sidste tilmelding er 1.1. 2022, eller når pladserne er fyldt op
  • Sidste betalingsdato er  1.1.2022.
  • Bg senest indsendes: Senest 1.2. 2021
  • Svar på bg og relationer: Senest 1.3. 2022

Du vil modtage en bekræftelse på din tilmelding, men anses IKKE for værende endeligt tilmeldt før du har BETALT

Betaling

Betaling foregår via:

Frøs Herred Sparekasse
REG NR 9738
KONTO NR 0003232735
Ripen LiveRollespil v/Malene Helth, Umanakvej 53, 6715 Esbjerg N.

OBS! Ved overførslen skal du huske at angive dit fulde navn + WEH

OBS! som udgangspunkt ingen mulighed for tilbagebetaling af spillergebyr

Efter betaling

NÅR DER ER BETALT vil du få tildelt en gruppe og sub-grupper, samt tilsendt en skabelon med de informationer vi skal bruge tilbagesendt fra dig om din rolle.

Håndtering af persondata

De indsamlede persondata vil blive håndteret i overensstemmelse med persondatalovgivningen.