Generalforsamling 2023

Invitation til Generalforsamling 2023
Lørdag d. 4/2 afholder vi Generalforsamling 2023.
Forsamlingen foregår i vores hytte på Tangevej nr. 122A, og starter klokken 11.00.

Jævnfør vedtægterne, kan alle betalende medlemmer stemme – både de almene medlemmer og støttemedlemmer.
Det er derfor muligt at klare betaling af kontingent på dagen, men vi ser gerne, at man har ordnet det på forhånd.

Se hjemmesiden https://ripen.dk/om-ripen/vedtaegter/ for flere informationer, samt de fulde vedtægter.
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen og skal sendes til vores mail på bestyrelsen@ripen.dk
Alle forslag lægges op her på siden samt på begivenheden ugen op til generalforsamlingen, så det er muligt at læse op på forslagene inden de skal behandles på generalforsamlingen.

Der er tre poster på valg 2023: næstformandsposten, samt kassér og suppleant-posten

Der vil i løbet af dagen være forplejning.
Der vil som altid være mulighed for lidt socialt hygge i hytten efterfølgende, hvor vi hiver brætspillene frem 🙂

Hvis der er spørgsmål eller lignende, kan de enten sendes til os pr. mail

Vi glæder os til se jer. 🙂
– Bestyrelsen.