Generalforsamling 2020

Sæson 2020 er lige på trapperne.

Derfor indkalder vi til ordinær generalforsamling LØRDAG D. 1.FEBRUAR , kl 11.00, i Ripen-hytten på Tangevej 122a, 6760  Ribe.

Der vil være let forplejning, og efter mødet slutter finder vi brætspillene frem og hygger videre 🙂

Indkomne forslag samt forslag til vedtægts-ændringer skal være indsendt senest d. 20. Januar.

Disse indsendes pr. mail til bestyrelsen@ripen.dk
OBS: Der er til GF 2020 flere bestyrelsesposter på valg, så hvis DU sidder med nogle idéer og tænker at ville gøre en lille forskel for Ripen, så er du mere end velkommen til at stille op. 

Dagsorden for GF 2020:

Ripens Generalforsamling 01/02 2020

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Årsberetning ved bestyrelsen
 4. Regnskabsgennemgang ved kasserer, samt godkendelse af årsregnskabet
 5. Fastsættelse af medlemskontingent
 6. Foreningens mål og visioner fastlægges (i henhold til §5 stk.10)                        
 7. Fremlægning af årets arrangementer
 8. Indkomne forslag behandles                               
 9. Valg af bestyrelse samt suppleanter (i henhold til §6 stk1og 2)*
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

*Der gøres opmærksom på at der i 2020 er valg på følgende bestyrelsesposter:
– Forkvinde/Formand Louise Helth (genopstiller ikke)
– Kasserer Malene Helth (genopstiller ikke)
– Medlem Steffen Debel (genopstiller)
– Medlem Jonas Thiim (genopstiller)
– Suppleant Max Hausted (genopstiller)
– Suppleant Morten Vorgod Nielsen (genopstiller ikke – ekstra suppleant post frafalder)

 

Hav den skønneste dag.

/Bestyrelsen