Praktiske oplysninger

Hvor foregår kampagnen?
Ramvalt bliver afholdt ved Tange Plantage i Ribe. Adressen er Tangevej 122A, 6760 Ribe.
Ripen Liverollespil har en lille rød træhytte, hvor der bliver afholdt tjek-ind.

Hvornår?
Kampagnens scenarier bliver normalvis afholdt den første lørdag i hver måned fra marts til november.

Tjek-ind ved hytten foregår fra klokken 10:00 til 11:30
Briefing holdes klokken 12:00 og spilstart følger efter briefingen.
Debriefing og oprydning bliver afholdt klokken 18:00 (eller før mørkets frembrud)
Tjek-ud følger oprydningen.

Tjek-ind og tjek-ud.
Når man møder op i skoven betaler man ved hytten for spilletilladelse. Herefter vil du få et stempel på din hånd, som bevis for din betaling, og så kan du få oprettet en karakter i Ramvalts database. Karakterensstatistiker (som race, profession, evner og in-game genstande) bliver gemt i et digitalt karakterark hos scenariegruppen under tjek-ind. Dette karakterark kan man som spiller få adgang til gennem google drev ved at udlevere sin e-mail til Ramvalts scenariegruppe. Hvis man vil have et fysisk eksemplar af sit karakterark er det ens eget ansvar at printe det hjemmefra og udfylde det.

Medlemmer: 25 kr.
Gæster: 75 kr.
Medlemskab: 300 kr.

Medlemskabet gælder for alle Ripen Live Rollespils arrangementer og er gyldig gennem hele sæsonen. Tjek-ud bliver først opsat, når alt spilmateriale er ryddet ud af skoven.
Det er IKKE tilladt at forlade spilområdet med Ripens Live Rollespils ejendele (såsom valuta, handels-materiale eller magiske genstande). Disse skal afleveres ved hver spilafslutning ved tjek-ud, hvor karakterens in-game ejendele bliver noteret, så de kan hentes ved tjek-ind under næste spilgang. Man kan til nød forlade spilområdet før tid, men i tilfælde af dette er det nødvendigt at informere en spilmester og aflevere sine genstande.

Aldersgrænse:
Hvis man er 12 år eller derover kan deltage i kampagnen. Børn, som ikke når aldersgrænsen, kan være med under scenariet, hvis de er akkompagneret af en ansvarsperson, der deltager i spillet. Børn under 15 år kan desuden deltage i Ripen Live Rollespils junior kampagne.

Medbring:
Kostume, sminke og udstyr er spillerens eget ansvar. Ripen Live Rollespil låner ikke ud af sit inventar til personlig brug. Ripen Live Rollespil stiller mad og drikke til rådighed for spillere gennem en in-game kro. Det er tilladt at tage egne mad- og drikkevarer med, men ingen vil se settingsbrydende marsbarer eller colaflasker i spil.

Kontakt: Ramvalt scenariegruppen kan kontaktes på ramvalt@ripen.dk

Praktisk omkring Ripen:
Ripen Live Rollespils vedtægter gælder altid under scenariet i Ramvalt, og det er hverken tilladt at medbringe eller indtage alkohol og rusmidler.

Praktisk omkring Tange Plantage:
Tangeskoven er fredet område, og man skal vise hensyn over for både dyre- og plantelivet. Åbent ild er strengt forbudt, og levende lys skal holdes lukket bag glas eller i lamper. Det er ikke tilladt at beskadige træer og buske, og man skal altid huske at rydde op efter sig selv og smide at smide affald i skraldeposer – ikke i naturen! Når vi rydder op efter scenariet er vi ansvarlige for at skoven bliver efterladt i en forsvarlig tilstand. Hvis man ser noget affald på sin vej, selv hvis det er efterladt af andre, så sørger man for, at det bliver ryddet op.

Tange Plantage er et offentligt område, og skoven er tilgængelig for alle. Man kan være udsat for at andre folk, som ikke er en del af scenariet, er ude at gå ture eller lufte hunde. Huske at vise hensyn overfor andre – de har lige så meget ret til at være her, som vi har.

 

Om at skrive til scenariegruppen

Du kan skrive til scenariegruppen om flere forskellige ting, som vi deler op i følgende kategorier:

BG: Det kan være, at du vil lave en ny karakter, og derfor har brug for at få din karakter godkendt, eller bare vil fortælle os om den, så vi kan arbejde med dig på din baggrundshistorie. Det er kun nødvendigt, hvis man søger om lov for at kunne spille særlige professioner, såsom magiker, alkymist eller gejstlig.

Mellemspil: Som en etableret spiller i kampagnen kan du sende os en lille historie eller forespørgsel, om hvad din karakter har lavet den følgende måned inden næste spilgang. Dette kan give scenariegruppen en mulighed for at skabe dig et personligt plot eller forberede en begivenhed til næste liverollespil spilgang.

Spørgsmål: Du er altid velkommen til at skrive ind om “andet”, hvilket omfatter feedback, spørgsmål til praktiske eller regel tekniske problemstillinger eller mellemspil. Vi vil hjælpe, hvor vi kan!

 

SCENARIEGRUPPEN SVARER KUN MAILS SOM OPFYLDER FØLGENDE KRAV:

Ny Karakter/BG: Maksimalt 2 normalsider (4800 anslag inklusive mellemrum). Dette inkluderer ikke køb af evner.

Mellemspil: Maksimalt en halv normalside (1200 anslag inklusive mellemrum).

Andet: Maksimalt 1 normalside (2400 anslag inklusive mellemrum). Er det nødvendigt at bruge flere anslag, skal man kunne argumentere for dette.

Begrænsningerne er selvfølgelig pr. person og ikke bare pr. mail.

Disse begrænsninger er stillet op, så vi i scenariegruppen kan bruge vores tid på at skrive gode scenarier til jer. Husk også på, at bag scenariegruppens e-mail gemmer sig rigtige personer, og vi vil til enhver tid værdsætte en venlig og rolig tone.

Scenariegruppen kan kontaktes på: ramvalt@ripen.dk

Med venlig hilsen,

Jonas Thiim, Morten Vorgod og Alexander Moesgaard