JUNIOR-2020

Vi står nu på tærsklen af en ny sæson – hvor vi igen vælger at bruge en del tid og energi på børn- og unge spillere, altså juniorer som kommer til Ripen for at spille fantasy-live.

I 2019 afsluttede vi den sidste kampagne “Rosenlunden” i november, og det er vores store ønske at blive ved med at køre junior-kampagne, da vi mener det er her vi skal finde fremtidens rollespillere. Derfor ligger det os meget på sinde stadig at kunne facilitere fantasy live-rollespil til det unge segment af spillere.

MEN – Vi mangler en gruppe arrangører – måske en allerede sammentømret gruppe eller helt nye bekendtskaber, der sammen med os vil få noget nyt Junior i Ripen, op at køre igen.

Om man har lyst til at starte noget nyt fra bunden ligger én frit for – vi ligger dog inde med flere forskellige køreklar kampagner, hvis man ikke har lyst til at skulle starte helt fra scratch. 🙂

Hvis det er noget du – eller nogen du kender – kunne havde lyst til at vide mere om, så skriv os en mail på Bestyrelsen@ripen.dk 

VI SES til GENERALFORSAMLINGEN D. 1. FEBRUAR 2020 😀 

/Bestyrelsen

Generalforsamling 2020

Sæson 2020 er lige på trapperne.

Derfor indkalder vi til ordinær generalforsamling LØRDAG D. 1.FEBRUAR , kl 11.00, i Ripen-hytten på Tangevej 122a, 6760  Ribe.

Der vil være let forplejning, og efter mødet slutter finder vi brætspillene frem og hygger videre 🙂

Indkomne forslag samt forslag til vedtægts-ændringer skal være indsendt senest d. 20. Januar.

Disse indsendes pr. mail til bestyrelsen@ripen.dk
OBS: Der er til GF 2020 flere bestyrelsesposter på valg, så hvis DU sidder med nogle idéer og tænker at ville gøre en lille forskel for Ripen, så er du mere end velkommen til at stille op. 

Dagsorden for GF 2020:

Ripens Generalforsamling 01/02 2020

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Årsberetning ved bestyrelsen
 4. Regnskabsgennemgang ved kasserer, samt godkendelse af årsregnskabet
 5. Fastsættelse af medlemskontingent
 6. Foreningens mål og visioner fastlægges (i henhold til §5 stk.10)                        
 7. Fremlægning af årets arrangementer
 8. Indkomne forslag behandles                               
 9. Valg af bestyrelse samt suppleanter (i henhold til §6 stk1og 2)*
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

*Der gøres opmærksom på at der i 2020 er valg på følgende bestyrelsesposter:
– Forkvinde/Formand Louise Helth (genopstiller ikke)
– Kasserer Malene Helth (genopstiller ikke)
– Medlem Steffen Debel (genopstiller)
– Medlem Jonas Thiim (genopstiller)
– Suppleant Max Hausted (genopstiller)
– Suppleant Morten Vorgod Nielsen (genopstiller ikke – ekstra suppleant post frafalder)

 

Hav den skønneste dag.

/Bestyrelsen

“INGENMANDSLAND” – Ripens nye kampagne

Vi præsenterer hermed Ripens nye fantasy-kampagne “Ingemandsland”. Den løber af stablen oktober 2019 – og DU er inviteret!

Der er tale om lækker fantasy, med en dejlig og solid setting, nye twist og gamle kendinge.

Dato ligges op i kalenderen SNAREST!!!

Kampagnen er arrangeret af Søren Elleby Andersen og Ida Sperling Thomsen 

Al info ligger pt. på facebookgruppen https://www.facebook.com/groups/710790439430019/

Vi håber I har lyst til at lege med 😀
VI SES 
/Bestyrelsen 

Der er brug for DIG!!!

Der har nu nogen tid været summen i krogene omkring en mulig ny fantasy-kampagne i Ripen.
Denne har også være på tegnebrættet i et stykke tid, men arrangørerne har i samråd med bestyrelsen bestemt at udskyde opstarten på denne på ubestemt tid, for at kunne levere et komplet produkt, med alles bedste for øje.

Dette giver imidlertid plads til andre muligheder, så hvis du kender nogen eller DU SELV har mod på at arrangere, så er der nu frigjort en del tid i løbet af sommeren og efteråret.

Har du en arrangør-spire i maven, en idé, et koncept, et special-scenarie eller måske en hel KAMPAGNE som ligger og venter på at blive en realitet, så står vi klar med rammerne. Vi er klar på mere Fantasy uden grænser….

Er du interesseret? så send os en mail på bestyrelsen@ripen.dk 🙂

/Bestyrelsen

dagsorden for generalforsamling 2018

Ripens Generalforsamling 17/2-2018    

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Årsberetning ved bestyrelsen
 4. Regnskabsgennemgang ved kasserer, samt godkendelse af årsregnskabet
 5. Oplæg ved Stefan Carlsen
 6. Indkomne forslag behandles*
 7. Fastsættelse af medlemskontingent
  1. Oplæg: ”hvad betyder det at være medlem af Ripen Liverollespil?”
 8. Foreningens mål og visioner fastlægges (i henhold til §5 stk.10)                              
 9. Fremlægning af årets arrangementer
 10. Valg af bestyrelse samt suppleanter (i henhold til §6 stk1og 2) **
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt

 

* Indkommet forslag GF 2018 Ripen

Ændring af ordlyd i §2.1

 • Ændre ”live rollespil” til ”rollespil” for at ramme bredere

Tilføjelse til §3 stk 1.
fx:

”Deltagelse ved Ripens arrangementer giver automatisk medlemskab, ved arrangementer hvor deltagergebyret er over 300,”

El.

”Special-scenarie-arrangører, kan til-vælge implicit medlemskab i deres deltagergebyr, ved X antal kroner oveni den almindelige deltagerpris”

Tilføjelse til §1.

Angående medlemskab generelt.

 • Skal det være muligt at spille med 2 gange – og så SKAL man betale medlemskab næste spilgang?
 • Skal medlemskab være implicit? (det vil sige – når du er med én gang – så klapper fælden og du er automatisk medlem?)
  • Hvad er vigtigst? Penge fra kommunen – høje medlemstal eller de reelle kontingent-indtægter?

 

**på valg i 2018 er følgende: Forkvinde Louise Helth (genopstiller),
medlem Steffen Debel (genopstiller), medlem Alexander Moesgaard (genopstiller ikke), suppleant Stefan Carlsen (genopstiller ikke)

Indkaldelse til General-Forsamling

Så er det dén tid igen 🙂
Husk, at GF er dér hvor DU er med til at bestemme hvordan DIT Ripen skal være 🙂 uanset om du er junior- eller voksenspiller (eller forælder 🙂 )
Tilføjelser til Dagsorden, samt forslag til vedtægtsændringer skal være os i hænde senest d. 10. Februar.
Vedtægter findes her: https://ripen.dk/om-ripen/vedtaegter/
Husk, at man skal være medlem for at have stemmeret
Husk, at der er medlemsfest bagefter mødet, tilmelding på https://www.facebook.com/events/1537798286297807/
Husk, at tilmelde dig begivenheden for GF på https://www.facebook.com/events/143300516458914/

Foreløbig dagsorden:
Ripens Generalforsamling 17/2-2018    

Dagsorden:

1.Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Årsberetning ved bestyrelsen
4. Regnskabsgennemgang ved kasserer, samt godkendelse af årsregnskabet
5. Oplæg ved Stefan Carlsen
6. Fastsættelse af medlemskontingent
6.1: Oplæg: ”hvad betyder det at være medlem af Ripen Liverollespil?”
7. Foreningens mål og visioner fastlægges (i henhold til §5 stk.10)
8. Fremlægning af årets arrangementer
9. Indkomne forslag behandles
10. Valg af bestyrelse samt suppleanter (i henhold til §6 stk1og 2)*
11. Valg af revisor
12. Eventuelt

 

*på valg i 2018 er følgende: Forkvinde Louise Helth (genopstiller),
Medlem Steffen Debel (genopstiller), Medlem Alexander Moesgaard (genopstiller ikke), Suppleant Stefan Carlsen (genopstiller ikke)

VI SES!

Gem

Gem

Gem

Glædelig Jul

Fra Bestyrelsens side skal der lyde tusind tak for året der er gået, og vi glæder os til den kommende sæson 2018

Af arrangementer til info i første halvår er følgende:

Nights of Chicago – 12.-14. Januar

Førstehjælpskursus – 10. Februar, Danhostel i Ribe
Generalforsamling – 17. Februar kl 11, Seminariehuset Ribe

Ekspedition Ramvalt – hver første lørdag fra marts
Junior-kampagnen Rosenlunden – hver tredje lørdag fra marts

Projekt Requiem-“Kontakten” – 30/3-1/4

Vi ses
mvh Bestyrelsen

1 2 3 4